2020 yıl sonu eflasyon tahmini yüzde 8,9

2020 yıl sonu eflasyon tahmini yüzde 8,9

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Uysal yıl sonu enflasyon tahminini  yüzde 8,9 olarak açıkladı.

“2021 yıl sonunda ise eflasyon’un yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeylerinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. ” dedi.

Ayrıca TCMB başkanı Uysal, Eflasyon raporunda 2020-III Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşmasının başında küresel ve yurt içi makroekonomik gelişmelere de değindi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel büyümede  yılın ilk çeyreğinde görülen zayıflamanın ikinci çeyrekte derinleştiğine işaret  eden Uysal, salgını sınırlamaya yönelik tedbirlerin hafiflemesi ve kademeli  normalleşme adımlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte küresel ekonomik aktivitede  kısmı toparlanma sinyalleri görüldüğünü söyledi.

Uysal,  küresel büyümedeki toparlanmanın gücüne ve sürekliliğine  ilişkin belirsizlikler olduğuna işaret ederek, enflasyonda ise salgın döneminde  artan gıda fiyatlarına rağmen küresel büyüme görünümündeki zayıflama ve ham  petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde  ikinci çeyrekte aşağı yönlü bir seyir izlendiğini anımsattı.

Normalleşme adımlarında seyahat kısıtlamaları hafifletiliyor

Uysal , 2020 başlarında virüs etkisiyle turizm sektörünün derin yaralar aldığını belirtti.Bu bağlamda seyahat kısıtlamalarında hafiflemeye giderek turizm sektörünün canlandığını ve yıl sonuna kadar toparlanmanın gerçekleşeceğini belirtti.

“Böylelikle küresel gelişmelerin Türkiye’nin risk primi ve kur  oynaklığı üzerindeki olumsuz etkileri de bir miktar hafifledi. Salgın öncesi  dönemde enflasyondaki düşüşe ve faiz indirimlerine bağlı olarak finansal  koşullarda sağlanan belirgin iyileşme kredi büyümesini destekledi. Salgın  döneminde ise kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin  devamına yönelik olarak açıklanan parasal ve mali tedbirler kapsamında kredi  büyümesi ivmelendi. Kredi türlerine baktığımızda, ticari kredilerdeki artışın son  dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz. Konut  ve taşıt kredileri için kamu bankalarınca sunulan kredi paketlerinin ve  ertelenmiş talebin etkisiyle tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin  bir ivme kazandı.”

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle gelecek dönemde turizm gelirlerinin kısmi iyileşeceğini beklediklerini , emtia fiyatlarındaki düşük seviyelerinin cari işlemler dengesine destekleyeceğini belirtti.

Yeni tedbir setleri

Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini  sınırlandırmaya yönelik olarak geçici, hedefli ve kapsamlı bir tedbir seti  uygulamaya koyduklarını hatırlatan

Uysal, şöyle konuştu:

“Finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının  kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde işlemeye devamını teminen aldığımız parasal  tedbirlerin yanı sıra mart, nisan, mayıs aylarında politika faizini toplamda 250  baz puan aşağı çektik. Haziran ve temmuzda ise enflasyon görünümünü etkileyen tüm  unsurlar ışığında politika faizini yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttuk. Mevcut  rapor döneminde, sistemin fonlama ihtiyacının önemli bir kısmı TCMB ve BİST  bünyesinde gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemleriyle  karşılandı. Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlar nedeniyle açık piyasa  işlemleri (APİ) aracılığıyla sağlanan fonlamanın kompozisyonunda değişiklik  gözlendi. Bu kapsamda hedefli ilave likidite imkanları çerçevesinde 3 aylık repo  ihaleleriyle sağlanan fonlamayla piyasa yapıcı bankalara sağlanan fonlamanın APİ  fonlaması içindeki payları arttı.”

Gıda eflasyonu yüzde 7’den yüzde 8’e

2020 yılı gıda eflasyon tahmini
2020 yılı gıda eflasyon tahmini

Uysal, gelecek yıla ilişkin gıda enflasyonu tahminini de yüzde 7’den  yüzde 8’e çektiklerini ifade ederek, “Orta vadeli tahminler oluşturulurken maliye  politikası tedbirlerinin alınan diğer parasal ve finansal tedbirlerle birlikte  salgın sürecinde ekonominin üretim potansiyelini destekleyeceği ve salgın sonrası  toparlanmaya katkı yapacağı bir görünüm esas aldık.

Ayrıca  yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının, enflasyondaki düşüş  patikasıyla büyük ölçüde uyumlu şekilde belirleneceğini varsaydık.” diye konuştu.

“Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak  gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta  vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüzde  70 olasılıkla, 2020 sonunda orta noktası yüzde 8,9 olmak üzere yüzde 6,9 ile  yüzde 10,9 aralığında, 2021 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,2 olmak üzere  yüzde 3,9 ile yüzde 8,5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

Temmuzdan itibaren eflasyonda düşüş bekliyoruz. Virüs salgınında 2.dalganın beklenmediğini ve toparlanmanın hızlı olacağını kaydeden Uysal, İhracatı desteklemeye yönelik reeskont kredilerini belirli limitler  dahilinde ve teminat karşılığında kullanıma sunduk. Alınan parasal ve mali  tedbirler, likidite ve kredi ihtiyacının etkin karşılanmasına ve iktisadi  faaliyetteki toparlanma sürecine önemli katkı yapıyor.

Kaynak AAYORUMLAR YAZ